Site Overlay

Samen Vita

Project SAMEN STERK

Samen Sterk is een project waarbij kwetsbare doelgroepen waaronder kinderen/ jongeren tussen 8 en 23 jaar uit Rotterdam worden geactiveerd op het gebied van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en discipline door middel van sport en coaching.

Dit om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, werkloosheid onder jongeren te verminderen en de jongeren bewust te maken van hun mogelijkheden. 
Wij zorgen voor een doorlopend veilig sportklimaat onder de jongeren en een duurzame toekomst.

Naast het activeren creëren wij een team met voormalige deelnemers tussen 18 en 23 jaar die de ambitie en talent hebben om coach te worden binnen diverse projecten van SAMEN VITA.

De instrumenten die wij hiervoor inzetten zijn:

Gestructureerd sporten met het eigen lichaam
Coaching en empowerment bijeenkomsten
Hands-on support and coaching op het gebied van school en werk
Interne stage
Vrijwilligerswerk
Peer to peer coaching (van deelnemer naar coach)

Doelgroep:

Het gaat hierbij om een kwetsbare doelgroep tussen 8 en 23 jaar. Kwetsbaar houdt bijvoorbeeld in:

  • Zitten op speciaal onderwijs
  • Uit een gezin komen met lage inkomens
  • Geen opleiding/werk hebben (drop out/werkloos)
  • In aanraking zijn met de hulpverlening zoals (school) maatschappelijk werk, jeugdzorg, etc.
  • Absentie op school en spijbelgedrag (leerplicht)
  • Geen idee hebben wat zij willen in de toekomst

De doelgroep wordt onderverdeeld in meerdere leeftijdscategorieën, zodat er een gepast lesaanbod kan plaatsvinden en rekening wordt gehouden met de leeftijdsverschillen en vraag.

Hoe doen wij dit

Wij bieden, in een periode van minimaal een (school)jaar, 1 tot 3 keer per week sportlessen onder begeleiding van professionals.

De sportlessen:

Sporten met je eigen lichaam, ook wel FITNASTIEK genoemd. Dit kan in verschillende vormen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een circuitvorm of een wedstrijd. Het aanbod is afhankelijk van de vraag.

Naast het fysieke werken wij ook aan het mentaal sterker worden door middel van empowerment bijeenkomsten/workshops.

Empowerment:

Wij creëren bewustwording en stimuleren de jongeren om het beste uit henzelf te halen. Het thema wat centraal staat is: ‘Ken Jezelf’. Hiervoor schakelen wij externe coaches in. De empowerment bijeenkomsten/ workshops vinden gemiddeld 1 x per 2 weken plaats.

Hands-on

Elke deelnemer krijgt, indien nodig, 1 uur coaching per week. Zodra er iets ‘bijzonders’ gesignaleerd is wordt er direct overgegaan tot actie met de jeugd gevolgd door de benodigde stappen. Dit kan zijn dat de jeugd aantoont/aangeeft goed te zijn in een bepaald vak/skill. Wij zoeken dan een partij waar de jeugd terecht kan om dat te ontwikkelen waar hij/zij goed in is of leuk vindt. Wanneer dit bijvoorbeeld sport is kunnen wij de jeugd uitzenden naar andere sportactiviteiten om te gaan proefsporten.

De deelnemers krijgen 100% aandacht en er wordt scherp toegezien op hoe het project verloopt, ontwikkelt en daar waar nodig bijgestuurd moet worden. Bij sommige projecten zullen er 2 coaches aanwezig zijn waarvan 1 de les draait en de ander observeert, bijspringt en documenteert. Er wordt op dat moment bewust gekozen voor 2 coaches, zodat er volledige aandacht is voor de doelgroep. Kwaliteit van het project wordt hierdoor zorgvuldig bewaakt. De coaches zullen in contact staan met de projectleiders. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het tweedelijns werk en de coaches zijn verantwoordelijk voor het eerstelijns werk. Voor de coaches zijn de projectleiders een vangnet.

Met wie werken wij samen:

Wij werken samen met professionals uit de sportwereld , bedrijven en organisaties die met sport en/of doelgroep verbonden zijn. Deze professionals en organisaties zetten wij in voor de financiering, uitvoering en opvolging van het project. De bedrijven en organisaties ( denk hierbij aan opleidingsinstituten of een werkgever) schakelen wij in om de doorstroom na het project te stimuleren en bevorderen. Daarnaast werken wij samen met instanties die deze doelgroep kan aanleveren of doorstuurt.

Voor meer informatie bezoek dan de website van Samen Vita

Contact